STYRELSEN  |  SFÅV

 

STYRELSEN

Ordförande

JOY ROY
Docent, Överläkare

Styrelseledamöter

ANDERS HOLMBERG
Med Dr

DAVID BERGQVIST
Professor Emeritus

Thomas Troeng
Docent

OLLE NELZEN
Docent, överläkare

STEFAN ROSFORS
Docent, överläkare

INGMAR WENNSTRÖM
Dr