STYRELSEN  |  SFÅV

 

STYRELSEN

Ordförande

ANDERS HOLMBERG
Med Dr

Styrelseledamöter

DAVID BERGQVIST
Professor Emeritus

ANDERS LUNDELL
Docent

OLLE NELZEN
Docent, överläkare

STEFAN ROSFORS
Docent, överläkare

INGMAR WENNSTRÖM
Dr

JOY ROY
Överläkare