BEVILJADE ANSLAG  |  SFÅV

BEVILJADE ANSLAG

2013

Specialistläkare Helen Sinabulya och överläkare med dr Lena Blomgren. Stockholm, 80 000 kr för undersökning av riskfaktorer flera år efter endovenös laserkirurgi.

2014

Överläkare  Tomas Arnhjorth , Stockholm, 110 000 kr för nationell långtidsuppföljning av patienter med primär blodkropp i armen.

2015

Överläkare Alexandra Forssgren, Skövde, 100 000 kr för databearbetning och artikelskrivning kring jämförelse av venösa och ickevenösa bensår.

Överläkare med dr Lena Blomgren och  specialistläkare Helen Sinabulya 50 000 kr för forskningsplan för svensk version av Aberdeen Varicose Veins Questionnaire.

Specialistläkare Maria Ljungqvist, Sundbyberg,
50 000 kr för studie av långtidskomplikationer efter en förstagångs-ventrombos hos kvinnor 18-64 år.

2017

Stefan Acosta 100.000 kr för projektet ”Risk faktor och trombofili vid mesenterialvenstrombos och venös tromboembolism”

Anne-Marie Connolly-Andersen 50.000 kr för projektet ”Hemorrhagic fever with renal syndrome – what are the underlying mechanisms for the increased thomboembolism rik?”