ANSÖK  |  SFÅV

ANSÖK

Ansökningsformulär

Forskningsanslaget omfattar totalt 200 000 SEK och kan sökas helt eller i delar. Vid frågor kontakta oss via mail på info@venforsk.se. Fyll i rutorna nedan efter fältangivningar. Bifoga nödvändiga dokument. Fält markerade med en stjärna (*) är obligatoriska.
Projektbeskrivning*

Sammanfattning av forskningsprojektet (högst 2 A4-sidor) med fokus på bakgrund med målsättning, material och metodologi samt klinisk betydelse. Om projektet skall ingå som del i en akademisk avhandling bör de olika delarbetena anges, liksom det sökta projektets betydelse för avhandlingen som helhet. Skriv eller kopiera in text.

Tidsplan*

Bekräftad tid för genomförandet av projektet

Budget för projektet i sin helhet*

Sökandens forskningsbudget och övriga finansiärer.

Intyg

Intyg på godkännande av lokal etisk kommité i förekommande fall

Referenslista*

Publikationer av relevans för projektet (Referenslista)

Övrig dokumentation*

(t ex mer detaljerad forskningsplan och/eller sökandens totala vetenskapliga produktion)

Intyg*

Intyg på godkännande av lokal etisk kommité