SFÅV

Välkommen till SFÅV’s hemsida

Skandinaviska Forskningsstiftelsen för Åderbråck och andra Vensjukdomar har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling inom sjukdomar hos människan på grund av sviktande venfunktion, särskilt forsknings- och utvecklingsarbete inom sjukdomar i nedre extremiteterna och som bedrivs med anknytning till universitet belägna i Skandinavien.

Stiftelsen skall även i övrigt, t.ex. genom anordnandet av nationella och internationella seminarier, kurser och liknande arrangemang, verka för vidgad och fördjupad kunskap inom nämnda område.

Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

Till ansökan